Nu tycker jag det är dags för en liten presentation om mig och mitt företag!

Jag heter Malena och startade eget bolag hösten 2018. Mitt företag heter Umeå Formgivning och Mönster AB. Jag jobbar främst som frilansande mönsterkonstruktör, men snart även som kursledare och i framtiden kommer jag att ha egna symönster i PDF-format till försäljning under namnet Pattern by Malena. Och kanske blir det lite andra projekt och jobb också framöver, det roliga med att vara ”egen” är ju att arbetsuppgifterna kan variera.

Som mönsterkonstruktör ansvarar jag för kläders passform. Jag ritar mönsterdelar för hur t.ex. framstycket, bakstycket, ärm och krage ska klippas ut, ser till att allt passar ihop och får rätt siluett och passform när alla delar är ihopsydda. Man ritar mönstret i en basstorlek och sedan graderar man mönstret i fler storlekar. Jag gör detta i ett CAD-program som heter Modaris Lectra. Då kan man mejla över filerna till leverantörer som kan printa ut pappersmönster. Det roliga är att jag kan exportera dessa mönster-filer i PDF format och sedan kan vem som helst printa ut dem på en vanlig kopieringsmaskin.

Hur hamnade jag då här i Umeå? Det har blivit en del städer innan vi bestämde oss för att landa här. Jag är född och uppvuxen i Korsholm utanför Vasa. Under högstadiet och gymnasiet var syslöjden det absoluta favoritämnet och jag sydde en hel del kläder åt mig själv. Jag studerade sedan i Åbo på Yrkeshögskolan Novia på linjen Formgivning med inriktning på beklädnad. Mitt reseintresse väcktes då och jag var på praktik i Benin, Västafrika och i Stockholm på Filippa K. Och studerar man inom textilbranschen är sannolikheten rätt hög att man hamnar i Borås också, det är ju Sveriges textilmecka.

Efter studierna började jag arbeta på H&M och flyttade till Stockholm. Jag har jobbat inom H&M koncernen sedan dess, men med lite olika tjänster. Jag började som mönsterassistent på H&M+, sedan mönsterkonstruktör på stickat och jersey på Ladies Modern Classic. Efter det bodde vi i Shanghai i två år där jag jobbade med flickkläder. Därefter gick jag tillbaka till Modern Classic en snabb sväng för att till sist jobba på Arket med deras barn och babykollektion. Jag har alltså gått från att jobba med plusstorlekar till babykläder, en väldigt rolig resa! Och det var när vi fick vår egna lilla baby som tankarna på Umeå föddes. Vi ville flytta närmare våra familjer, ha hus, trädgård och bil och vara närmare naturen. Umeå blev en perfekt mittenpunkt mellan våra familjer och dessutom en lagom stor stad. Det stora kruxet var ju jobbet. Umeå är inte riktigt känt för att vara en stor textilstad, så att få anställning på ett klädföretag var ganska osannolikt. Då var det bara att starta eget!

Att driva eget har aldrig varit något jag strävat efter, så det var otroligt tufft att säga upp min trygga anställning. Men nu efter ett halvår börjar jag känna mig lite mera varm i kläderna. Det är fortfarande massvis med saker jag har att lära mig, speciellt när det kommer till det byråkratiska och allt som har med skatt och moms att göra. Som tur finns det ju andra som kan detta bättre… Min oro över att inte ha tillräckligt med jobb och kunder börjar lägga sig lite, men den kommer nog aldrig att försvinna. Hittills har jag fått chansen att jobba med några olika företag och kunder, bl.a. Sigr som deignar cykelkläder, e/s design som gör multifunktionella kläder och största kunden hittills har varit min gamla arbetsgivare H&M. Jag har främst jobbat med att konstruera mönster i grundstorlek och för vissa kunder har graderat deras mönster i olika storlekar. Det har varit riktigt roliga uppdrag och man lär sig så mycket när man jobbar med andra.

I framtiden planerar jag göra mer inlägg och djupdyka i allt detta. Och om du har något du undrar över eller vill läsa mer om är det bara att mejla eller skiva en kommentar! Du hittar mig på instagram på @patternbymalena och @formgivningochmonster

 

 

It’s time for a presentation of me and my company!

My name is Malena and I started my own company in the fall of 2018. My company is called Umeå Formgivning and Mönster AB (basically Umeå Design and Pattern in english…) I work mainly as a freelance pattern designer, but soon also as a course instructor and in the future I will have my own PDF sewing patterns for sale under the name ”Pattern by Malena”. And maybe there will be some other projects and jobs as well, the fun part of having your own company is that you can do so many differnt things.

As a pattern designer (or pattern cutter or maker), I am responsible for the fit of a garment. I draft pattern pieces that shows how the, for example, front piece, back piece, sleeve and collar should be cut out, make sure everything fits together and get the right silhouette and fit when all parts are sewn together. You draw the pattern in a base size and then you grade the pattern in more sizes. I do this in a CAD program called Modaris Lectra. Then you can email the files to suppliers who can print them in paper. The funny thing is that I can also export these pattern files in PDF format and then anyone can print them out on a regular copying machine.

But how did we end up here in Umeå? We have lived in a few cities before we decided to settle down here. I was born and raised in Korsholm outside Vaasa, Finland. During high school and upper secundary school, my absolute favorite class was home economics (not sure about the english word for this, basically ”the class where your learnt how to sew”…) and I made a lot of clothes for myself growing up. I studied in Turku at Novia University of Applied Sciences and got a Bachelor degree in Culture and Arts in Design. During my studies I also found an insterest for traveling and I was on an internship in Benin, West Africa and Stockholm at Filippa K. And if you live in the Nordic contries and you study anything textile related, the chanses are you will end up in Borås as well, the mecca of textile in Sweden.

After my studies, I started working at H&M and moved to Stockholm. I have worked in the H&M Group since then and been able to work at a few different departments. I started as a pattern assistant on H&M+, then a pattern designer for knitwear and jersey at Ladies Modern Classic. After that we lived in Shanghai for two years where I worked with girl clothes and then back to Modern Classic for a short time before I started to work at Arket with their children and baby collection. So I have gone from working with plus sizes womens wear to clothes for newborn. And it was when we got our own little baby girl that the thoughts of Umeå were born. We wanted to move closer to our families, live in a house with a garden and be closer to nature. Umeå became a perfect location with our families close by and it is also a “lagom” big city (lagom is the best word in Swedish and means “not to big or too small, just the right size or amount”. The problem was my job. Umeå is not really known for being a large textile city, so getting a job at a clothing company was highly unlikely. So, then I had to start my own company!

Running my own business has never been a dream of mine, so it was extremely difficult to quite my old job. But now after six months I start to feel a bit more comfortable in my new role. I still have a lot of things to learn, especially when it comes to paper work and anything related to taxes and VAT. Luckily there are others who can do this better that can help me… My worries of not having enough clients will probably never disapear, but I’m starting to relax a bit now. So far I have had the chance to work with a few different companies and customers, for example Sigr who designs apparel for biking, e/s design that makes multifunctional garments and the largest customer has been my old employer H&M. I have mainly worked on constructing patterns in the base size for H&M and for some other customers I have graded their patterns in different sizes. It has been so much fun and you learn so much when you work with others.

The plan is to write more blog posts about these topics. And if you have anything you would like to know, just send me a mail or write a comment! You can find me on Instagram at @patternbymalena and @formgivningochmonster


Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *